Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Sep 19th

Nagarik News Blog

A short description about your blog

भए त संघीय पद्धति नराम्रो होइन तर यसलाई नेपालमा त्यसै पनि नराम्रो बनाइँदैछ। कसको चालबाजीले यसो भएको हो भविष्यमा खुल्ला। तर, नेपालमा जुन तरिकाले संघीयताको व्याख्या गरिँदैछ, त्यो एकदमै खतरनाक छ। यो कसैको हितमा छैन। मूलतः नेपाल र नेपालीकै हितमा छैन। कारण- नेपालको भूगोल एकदमै सानो छ। जातीय राज्य बनाउँदा धेरै संख्यामा राज्य बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यावहारिकरुपमा सहज छैन। संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनअनुसारको १४ प्रदेश पनि नेपालले धान्न सक्दैन । बढीमा ५ प्रदेश उपयुक्त हुन्छ। त्यो पनि भौगोलिक आधारमा बनायो भनेमात्र।

ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

उत्तमबाबु श्रेष्ठ उत्तमबाबु श्रेष्ठ, बोस्टन (अमेरिका)-अमेरिकाको ऐतिहासिक सहर बोस्टनमा हरेक वर्ष ...

- उत्तमबाबु श्रेष्ठ

ट्याग्स

कमेन्ट